SuathCnaGbeag.jpg

Feis Oileáin agus Cluaine (Coalisland/Clonoe Feis)  is an annual Irish language festival of verse, story, music and song that has been run by the Coalisland & Clonoe branch of the Gaelic League (Craobh Ruairí Mhic Easmuinn, Conradh na Gaeilge) for over 40 years.  

It has four sections.

1) for local mainstream English speaking primary schools.

2) Gaelscoil Uí Néill- ourlocal Irish-speaking nursery & primary school

3) for local students at secondary level

4) the instrumental music section.

The section for the English speaking primary schools takes place on Saturday 9th March 2019 in  ST JOSEPHS COLLEGE, COALISLAND. Deadline for entries is Monday February 25th 2019.

Please use the times below for each class as a guide.

Parents are asked to arrive with their child at least five minutes prior to the competition times.

10.00 - P1

10.30 - P2 

11.00 - P3

11.20 - P4

11.40 - P5

12.00 - P6 & P7

2) The Gaelscoil Uí Néill Feis takes place in Coalisland Parochial Centre on Thursday 11th and Friday 12th April 2019 from 9.15am. All classes take part from Naíscoil age to P7. Tionólfar Feis na Gaelscoile ar an Déardaoin 11ú agus Aoine 12ú Aibreán 2019 in Ionad an Pharóiste, Oileán an Ghuail ó 9.15 ar maidin. Beidh an scoil ar fad rannpháirteach san Fheis ó haois na Naíscoile go dtí Rang a 7.

3) The Secondary level Feis takes place on FRIDAY 22 MARCH 2019 in THE CORNMILL, COALISLAND. Entries are placed through the teacher responsible for Feis in the school. Particpants must be living in the traditional catchment area of St Josephs College, Coalisland. Only those who have attended Gaelscoil Uí Néill can participate in the Feis if they are living outside this area. Please note that the main scholarships are for Conradh na Gaeilge Summer Colleges only (Coláiste Aoidh Mhic Bhricne, Teileann (Teelin); Coláiste Mhuire, Loch an Iúir (Loughanure); Coláiste Bhríde, Rann na Feirste (Rannafast)) but bursaries are on offer to students going to all Gaeltacht colleges if they take part in two or more Feis events.

Go raibh míle maith agaibh uilig

 

 

 

 

Primary school - English Speaking Secion

Saturday 9th March 2019 in St Josephs College, Coalisland

Poems and Stories for each class from  P1 to P7 below.

We hope both teachers and parents will find this resource helpful with their preparations for Feis 2019.

Go n-éirí an bóthar libhse uilig!

Primary 1 Poem (RANG 1 DÁN)

Cé Thusa? 

Cé thusa?
Mise Róló.
Cad is maith leat?
Arán agus cócó.

Cé thusa?
Mise Pus Dubh.
Cad is maith leat?
Arán agus subh

Primary 1 Story (RANG 1 SCÉAL)

Rolo agus Pus Dubh

Sin é Róló.
Sin é Pus Dubh.
Tá Róló in a luí.
Tá Pus Dubh ina luí.
Tá Róló ina luí ar an mhata.
Tá Pus Dubh in a luí cois na tine.

Primary 2  Poem (Rang 2 Dán)

Rann

Tá póca ag Daidí
Is tá sé lán.
Tá císte ag Mamaí
I mbosca bán.

Tá bábóg ag Úna
I gcarr beag donn
Tá mála agamsa
Níl aon rud ann.

Primary 2 Story (Rang 2 Scéal)

Cat agus Éan

Tá éan ar an chrann. 
Tá cat faoin chrann.
“Mí,á,ú,” arsa an cat.
“Tar anuas.  Tar anuas.”
“Bí, bí, bí,” arsa an t-éan.
“Fanfaidh mé anseo.
Fanfaidh mé anseo.”

Primary 3 Poem (Rang 3 Dán)

Froganna Beaga Deasa

Froganna beaga deasa
Froganna beaga buí
Froganna beaga glasa
Is a mamaí ina luí.

Daidí frog ina sheasamh
Is bata ina lámh
Ag foghlaim do na páistí
Cad é an dóigh le snámh.

Primary 3 Story (Rang 3 Scéal)

Stad, feach , éist

“Stad, féach, éist,” arsa Mamaí le Teidí.
Níor stad Teidí.
Níor fhéach sé
Níor éist sé.
Rith sé amach ar an bhóthar.
Tháinig an bus.
Leag an bus é.
Teidí bocht!
Féach anois é!

Primary 4 Poem (Rang 4 Dan)

Titim na h-Oíche

Tá an oíche ag titim
Tá an ghrian ag dul faoi
Tá daoine ag filleadh                                                                    
Ar ais chun an tí.

Tá codladh is tuirse
Ar éan is ar uan
I gceann tamaillín eile
Beidh an saol ina shuan.

Primary 4 Story (Rang 4 Scéal)

Cat agus Hata

Bhí cat beag bán ina shuí ar stól.
Bhí hata ar an stól.
Thosaigh an cat ag imirt.
Bhuail sé an hata.
Thit an hata ar an urlár.
Léim an cat anuas den stól.
Léim sé thar an hata. 
Bhí greann ag an chat.
“Mí á ú, mí á ú,” arsa an cat,
Agus léim sé isteach sa hata.

Primary 5 Poem (Rang 5 Dán)

Seáinín

Tá bata ag Seáinín
Tá úlla ar an chrann
“Ó,” arsa Seáinín,
“Ba mhaith liomsa ceann.”

Chaith sé an bata
Suas ar an chrann
Ach tháinig an bata 
Anuas ar a cheann.

Níl Seáinín róshásta
Tá úlla ar an chrann
Níl aon rud ag Seáinín
Ach pian ina cheann.

Primary 5 Story (Rang 5 Scéal)

Lacha ag Snámh

Féach an lacha.
Tá sí ag snámh.
Tá sí ag snámh sa loch.
“Bhac,bhac,” arsa an lacha.
“Is maith liom a bheith ag snámh.”
Féach an cat.
Níl an cat ag snámh.
Tá an cat ina luí cois na tine.
“Mí á ú,” arsa an cat.
“Ní maith liom a bheith ag snámh.
Is maith liom a bheith i mo luí cois na tine.

Primary 6 Poem (Rang 6 Dán)

Seán agus An Dall

Bhí an seanfhear dall
Ar thaobh cosáin
Ag seinm ceoil
Ar a fheadóg stáin.

Cé tháinig anuas 
An tsráid ach Seán
Agus airgead aige
Le haghaidh milseán.

Chonaic Seán an dall
Ansin os a chomhair
Agus ghlac sé trua
Don seancheoltóir.

Ní dhearna sé stad
Ach shiúil se anonn
Agus thug sé an t-airgead
Don seanfhear dall.

Primary 6 Story (Rang 6 Scéal)

Luchóg

Bhí luchóg sa chistín aréir.
Bhí poll beag ar an bhalla.
Tháinig an luchóg isteach.
Bhí arán agus im ar an tábla.
Chuaigh an luchóg suas ar an tábla.
Rinne sí poll san arán.
D’ith sí an t-im.
“Bhí an t-im sin maith,” arsa an luchóg.                                
Agus chonaic sí an cat ina luí ag an tine agus rith sí amach.

Primary 7 Poem (Rang 7 Dán)

Éirígí a Pháistí

Éirígí , a pháistí!
Amach linn faoin aer;
Tá an ghrian gheal ag taitneamh,
Níl scamall sa spear.

Tá gaoth bhog ag séideadh
Thar cnoc agus gleann,
Tá duilleoga ag damhsa
Ar sceach is ar chrann.

Tá úlla is sméara
Go tiubh ar gach craobh,
Tá bláthanna geala
Ag fás ar gach taobh.

Éirígí, a pháistí!
Amach linn faoin aer
Chun aoibhneas a bhaint
As an áilleacht go léir.

Primary 7 Story (Rang 7 Scéal)

Mirlín Briste

Bhí mirlín gloine ag Síle,
D’fhág sí an mirlín ar an tábla sa chistin.
Chuaigh sí amach.
Tháinig an cat isteach sa chistin.
Léim sé suas ar an tábla.
Thosaigh sé ag imirt leis an mhirlín
Ach thit an mirlín ar an urlár agus briseadh é
Rith an cat amach.
Tháinig Síle isteach sa chistin.
“Cá bhfuil an mirlín gloine?” arsa Síle.
D’amharc sí ar an tábla.
D’amharc sí faoin tábla.
Ansin chonaic sí na píosaí beaga ar an urlár.
Síle bhocht! Thosaigh sí ag gol.