Siúil - Sliabh Feá, Contae Lú

PJ agus Ann ar bharr Shliabh Feá. Tá siad ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge ag ranganna de chuid Chairde Uí Néill faoi láthair.

PJ and Ann on the summit of Slieve Foye. They are currently studying Irish at the Cairde Uí Néill classes.

Sliabh Feá, Cairlinn 21/02/2015 - Chaith muid lá ar dóigh ag dreapadóireacht ar Shliabh Feá i gCairlinn. Tháining Cairde Uí Néill agus Cairde Teo le chéile faoi scáth Chumainn Chnocadóireachta Siúil. Bhí Éamann Laobhan Ó Flannagáin ina threoraí againn agus bhain achan duine taitneamh gan teorainn as an lá. Bhí radharcanna ann a bheadh deacair le sarú áit ar bith eile in Éirinn. 

Slieve Foye, Carlingford 21/02/2015 - We spent a brilliant day hiking on Slieve Foye in Carlingford. Cairde Uí Néill and Cairde Teo from Armagh came together under the umbrella of the Siúil Hillwalking club. Eamonn Flannagan was our guide and everyone enjoyed the day immensely. The views there would be hard to surpass in any place in Ireland.