Deireadh Seachtaine Teaghlaigh - An Carn

Great Activity Weekend in store for Irish-speaking families in Carntogher (Slaughtneil)

Tá deireadh seachtaine teaghlaigh eagraithe ag Glór na nGael in An Carn ón 31 Márta - 2 Aibreán 2017. Anuraidh bhí deireadh seachtaine lánGhaeilge iontach ann in An Carn agus tháinigh teaghlaigh ó BhÁC, ó Chontae Lú agus neart áiteanna eile. Tá muid ag tabhairt aghaidhe ar An Carn arís agus réimse imeachtaí iontacha beartaithe arís.

Tá gach eolas don deireadh seachtaine ar fáil anseo agus thig leat dul i dteagmháil le Sinéad chomh maith ar 07849394001 nó 00 353 83 4497443 le spás a chur in áirithe.