Siúil - Sliabh Feá, Contae Lú

PJ agus Ann ar bharr Shliabh Feá. Tá siad ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge ag ranganna de chuid Chairde Uí Néill faoi láthair.

PJ and Ann on the summit of Slieve Foye. They are currently studying Irish at the Cairde Uí Néill classes.

Sliabh Feá, Cairlinn 21/02/2015 - Chaith muid lá ar dóigh ag dreapadóireacht ar Shliabh Feá i gCairlinn. Tháining Cairde Uí Néill agus Cairde Teo le chéile faoi scáth Chumainn Chnocadóireachta Siúil. Bhí Éamann Laobhan Ó Flannagáin ina threoraí againn agus bhain achan duine taitneamh gan teorainn as an lá. Bhí radharcanna ann a bheadh deacair le sarú áit ar bith eile in Éirinn. 

Slieve Foye, Carlingford 21/02/2015 - We spent a brilliant day hiking on Slieve Foye in Carlingford. Cairde Uí Néill and Cairde Teo from Armagh came together under the umbrella of the Siúil Hillwalking club. Eamonn Flannagan was our guide and everyone enjoyed the day immensely. The views there would be hard to surpass in any place in Ireland.

Scéim Bunaithe agus Forbartha Gréasán

Tá Scéim Bunaithe agus Forbartha Gréasán ann gur féidir tacaíocht maoiniú suas go €800 / £650 sa bhliain thar trí bliana de iomlán de €2,400 / £1,950 do ghréasán daoine a bhfuil ábhar comhshuime acu. Gheobhaidh tú gach eolas faoin scéim ar : http://www.gaeilge.ie/greasan/

Scheme to establish and develop networks of Irish speakers (min 6 people) - funding support available up to €800 / £650 per year over 3 years to a total of €2,400 / £1,950 per each network of people sharing a similar interest through the medium of the Irish Language. All information about the scheme at: http://www.gaeilge.ie/greasan/

Gaelic Psalm Singing with Calum Martin

Beidh ceardlann ar cheol na Salm ag Calum Martin, a chónaíonn ar oileán Leodhais na hAlban i dTeach Ráth an Fheoirling, Dún Geanainn, Dé Máirt, 10 Feabhra 6.30pm - 8.00pm. Iomainn 'ar an tsean-nós' is é ceol na Salm, mar a gnítear go fóill in Albain. Beidh fáilte romhat.

There will be a workshop on Gaelic Psalm Singing with Calum Martin from the Isle of Lewis in Ranfurly House, Dungannon on Tuesday, 10 February between 6.30pm and 8.00pm. Congregational singing of the metricalpsalms is very reminiscent of the 'sean nós' style of singing in Ireland. Anyone interested in religious practice, music or the language should find the workshop interesting and will be welcome. 

Naisc/Links:

https://www.youtube.com/watch?v=fMqKxpq6QAE

https://www.youtube.com/watch?v=k3MzZgPBL3Q

Siúil - Cumann Cnocadóireachta

Siúil - Hillwalking Club

siuil3.jpg

An chéad Siúlóid eile - The next Walk   Dé Sathairn 21 Feabhra 2015 - Sat 21 February 2015

Sliabh Feá - Slieve Foye  Cairlinn - Carlingford

Ag imeacht ón Charrchlós Mhuileann an Choirce, Oileán an Ghuail 10r.n  Leaving Cornmill Carpark, Coalisland 10am

Bí i dteagmháil le Seán fá na socruithe as Ard Mhacha Contact Seán 028 3751 5229 for Armagh arrangements

Ag tosnú ag 11.30 r.n. ón Óstán na Ceithre Ráithe, Cairlinn Beginning at 11.30am from Four Seasons Hotel, Carlingford

Teagmháil/Contact:

Damian ar 028 8774 1576 nó 07823773324 nó cairdeuineill@hotmail.com

Seán ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com

Bígí linn! Join us!

Naisc/Links:

http://www.logainm.ie/en/1166729

http://www.carlingfordandmourne.com