Féasta na Gaeilge 1916 - 2016

  Ceiliúradh Foirmiúil ar an Ghaeilge mar chuid de Chlár Comórtha 1916

Ar an Satharn an 3 Nollaig 2016 ceiliúrfar Athbheochan na Gaeilge le céad bliain anuas mar chuid de Chlár Comórtha 1916 atá eagraithe ag na sé Cheanneagraíocht Gaeilge, (Glór na nGael, Cumann na bhFiann, Conradh na Gaeilge, Oireachtas na Gaeilge, Gael Linn, Gaelscoileanna) i gcomhpháirt le Foras na Gaeilge.

Maraon le béile ceithre chúrsa in Óstán Double Tree Hilton, gealltar oíche an-speisialta a dhéanfaidh comóradh agus ceiliúradh foirmiúil ar an nGaeilge le clár siamsaíochta atá nuálach, beomhar agus uathúil.

Is mór an onóir agus an phribhléid céad míle fáilte a chur roimh Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn a bheidh mar aoi oinigh ag Féasta 100.

I measc na n-aíonna speisialta beidh an t-aisteoir Diarmuid De Faoite mar fhear an tí, beidh bunsaothar ann ón ngrúpa ceoil Preabmeadar (Lorcán Mac Mathúna, Daire Ó Bracáin agus Éamonn Ó Galldubh) le cóiréagrafaíocht coimisiúnaithe go speisialta ó Fhearghus Ó Conchúir. 

Tá Féasta 100 chun ceiliúradh a dhéanamh ar fhorbairt na Gaeilge le 100 bliain anuas ar bhealach úr comhaimseartha agus ar bhealach a fhanfaidh i gcuimhne na ndaoine a fhreastalóidh uirthi. Imeacht náisiúnta a bheidh ann a dhéanfaidh ceiliúradh ar an nGaeilge agus ar gach a mbaineann léi sa Ghaeltacht agus lasmuigh di.

Níl ach 700 ticéid ar fáil don ócáid seo agus is féidir iad a cheannach ó aon cheann de na heagrais atá i mbun an eagrúcháin nó ó Eventbrite:

https://www.eventbrite.ie/e/feasta-100-tickets-25641956783?aff=es2   

Is é praghas na dticéad €80 an duine. Tuilleadh eolais iniata.

Táimid ag súil go mbeidh tú linn.

Coiste Féasta 100