Lón le Gaeilge - Lunch and use your Irish - sa Yankee Star

Enjoy Special Offer Lunch with the Irish Language - Last Wednesday of every Month

Tháinig Cairde Uí Néill agus an bhialann iomráiteach  Yankee Star  le chéile ar na mallaibh chun tionscadail nua a bhunú dóibh siúd gur mhaith leo a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus bualadh le daoineeile a bhfuil Gaeilge nó suim sa Ghaeilge acu agus sú taitnimh a bhaint as béile blásta ardchaighdéanach ar phraghas íseal ag an am céanna. Tá an chéad imeacht ar siúl Dé Céadaoin seo chugainn 26 Deireadh Fómhair 2016 agus tiocfaidh muid le chéile ar an Chéadaoin deireanach de gach mhí ag am ar bith idir 12 nóin agus 1.30 i.n. Beidh fearadh na fáilte roimh achan duine. Amharc ar an phóstaer thuas le tuilleadh eolais a fháil.  Ár mbuíochas don tacaíocht ó  Fhoras na Gaeilge  chomh maith.  Well-known local restaurant The Yankee Star  and Cairde Uí Néill recently came together to develop a new project for those who would like to practice their Irish and meet other Irish speakers or those with an interest in the language and enjoy a topclass tasty meal at a low price at the same time. The first event is next Wednesday 26 October 2016 and we will continue to meet on the last Wednesday of each month at anytime between 12noon and 1.30pm. Everybody will be made welcome. See the poster above for further details.  Our thanks also for the support from  Foras na Gaeilge

Tháinig Cairde Uí Néill agus an bhialann iomráiteach Yankee Star le chéile ar na mallaibh chun tionscadail nua a bhunú dóibh siúd gur mhaith leo a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus bualadh le daoineeile a bhfuil Gaeilge nó suim sa Ghaeilge acu agus sú taitnimh a bhaint as béile blásta ardchaighdéanach ar phraghas íseal ag an am céanna. Tá an chéad imeacht ar siúl Dé Céadaoin seo chugainn 26 Deireadh Fómhair 2016 agus tiocfaidh muid le chéile ar an Chéadaoin deireanach de gach mhí ag am ar bith idir 12 nóin agus 1.30 i.n. Beidh fearadh na fáilte roimh achan duine. Amharc ar an phóstaer thuas le tuilleadh eolais a fháil.

Ár mbuíochas don tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge chomh maith.

Well-known local restaurantThe Yankee Star and Cairde Uí Néill recently came together to develop a new project for those who would like to practice their Irish and meet other Irish speakers or those with an interest in the language and enjoy a topclass tasty meal at a low price at the same time. The first event is next Wednesday 26 October 2016 and we will continue to meet on the last Wednesday of each month at anytime between 12noon and 1.30pm. Everybody will be made welcome. See the poster above for further details.

Our thanks also for the support from Foras na Gaeilge